1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja  pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei  tvarką,  kuria remiasi MB "Idėjų meistrai" (toliau - partypanda.lt), administruodama interneto parduotuvę www.partypanda.lt (toliau - e-parduotuvė) . 

1.2. Pirkėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.3. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Pirkėjai, neturintys 18 metų, gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama www.partypanda.lt el. parduotuvėje, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika. Pirkėjas, norėdamas prisiregistruoti www.partypanda.lt el. parduotuvėje, privalo patvirtinti „Asmens duomenų apsaugos taisykles“.

2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo el. parduotuvėje www.partypanda.lt tikslais. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis e-parduotuve.

2.3. Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Pardavėjas renka ir panaudoja fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą e-parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

- tinkamai įvykdyti prekių ar paslaugų užsakymus;

-išspręsti problemas susijusias su prekių ar pristatymo kokybe

2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.5. Informaciją susijusią su Pirkėjo įsigytomis prekėmis Pardavėjas gali naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Pirkėjo asmens tapatybės. Pardavėjas pasilieka sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiai šaliai.

2.6. Svetainėje yra naudojami Slapukai.

   2.6.1. partypanda.lt, siekdamas tobulinti savo Svetainę ir užtikrinti siūlomų Paslaugų įvairovę ir kokybę, bei efektyvų naudojimąsi Svetaine, informuoja, jog naudojantis Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), siekiant pateikti Pirkėjo interesus atitinkantį Svetainės turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją, kai yra gaunamas Pirkėjo sutikimas, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje.

      2.6.1.1.Sutikimas galioja neribotą laiką iki Pirkėjas atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas Svetainės administratorių šiuo elektroniniu paštu: info@partypanda.lt.

2.7 Pirkėjas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti partypanda.lt įrašyti slapukus spausdamas mygtuką „SUTINKU“ žemiau nurodytu būdu: „partypanda.lt svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti geresnę teikiamų paslaugų kokybę. Naršydami mūsų svetainėje Jūs patvirtinate, jog sutinkate su partypanda.lt slapukų politika.”

2.8 Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis Svetainės neveiks.

2.9 Asmens duomenų koregavimas, papildymas ir ištrynimas 

   2.9.1.Pirkėjas suteikia teisę partypanda.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Pirkėjas turi teisę atšaukti savo leidimą partypanda.lt rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. partypanda.lt iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą.

  2.9.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis partypanda.lt surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į partypanda.lt el. pašto adresu info@partypanda.lt. partypanda.lt įgyvendina Pirkėjo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo prašymo gavimo.

  2.9.3. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į partypanda.lt elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. partypanda.lt įgyvendina Pirkėjo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo prašymo gavimo.

  2.9.4. partypanda.lt Asmens duomenis saugo ištisai nuo jų pateikimo, išskyrus, jei šioje Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas ar kitaip pageidauja Pirkėjas.

  2.9.5. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis partypanda.lt turi teisę laikyti iki kol bus baigtas atsakingų institucijų tyrimas, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu partypanda.lt yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėjo, ar jeigu partypanda.lt yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

2.10 Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

    2.10.1. Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

    2.10.2 Pardavėjas turi turėti naujausią su Pirkėju susijusią informaciją, reikalingą savalaikiam ir kokybiškam užsakymų įvykdymui.

2.11 Asmens duomenų tvarkymas

    2.11.1 Patvirtindamas registracijos formą, Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys,  savanoriškai pateikti registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

2.12 Taisyklių keitimas

    2.12.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo sąlygas. Apie pakeitimus Pardavėjas praneša e-parduotuvėje.

    2.12.2. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, Pardavėjas laiko, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

2.13 Baigiamosios nuostatos

   2.13.1.Visi šalių nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

2.14 Trečiųjų šalių nuorodos

   2.14.1. Šioje interneto svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Pardavėjas nėra atsakingas už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.